Pacjenci przyjmowani są w czterech przychodniach na terenie miasta:

Kliknij by dowiedzieć się więcej o przychodni
w Twoim rejonie:

Telefoniczna rejestracja  od godziny 8:00

- os. Słoneczne 43  

Dorośli:   41 262 09 58

lub 512 037 917

Dzieci:   41 247 64 75

lub 512 037 919

Poradnia K:   41 262 00 22

lub 512 037 825

- os. Ogrody 29  

Dorośli:   41 266 38 36

lub 512 037 841

Dzieci:   41 266 58 51

lub 512 037 949

Poradnia K:   41 266 58 52

lub 512 037 826

- ul. Focha 1      

Dorośli:   41 265 36 29

lub 515 358 900

- ul. Klimkiewiczowska 1

Dorośli:   41 265 14 57

lub 512 038 065

Dzieci:   41 265 39 52

lub 512 038 070

 

 

 

 

 

 

 

 

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA z dnia 01.10.2019r.

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 • Administratorem Pana/i Danych jest:

 • "Rodzina" Sp.z o.o. z siedzibą: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski osielde Słoneczne 43, reprezentowana przez prezes zarządu Małgorzatę Krysę-Kowal.

 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

 • Małgorzata Łowicka tel. 41 262 00 22, kontakt e-mail: Inspektor Ochrony Danych

 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

 • Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • - W zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  - Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

  - W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

 • Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

 • Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Wszystkie podmioty współpracy znajdują się na stronie internetowej www.nzozrodzina.eu oraz na tablicy informacyjnej poradni .

 • Okres przechowywania danych:

 • Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  - dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

  - dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

  - zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

  - skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

  - dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

 • Ma Pani/Pan prawo do:

 • - dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

  - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  - przenoszenia danych,

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Wykaz podmiotów którym mogą zostać przekazane Pana/Pani dane:

 • - Kamsoft S.A.

  - Asseco Poland S.A.

  - Info-Med" S.C Grzegorz Lewicki Monika Lewicka

  - Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

  - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Spółka z o.o.

  - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usługi Rentgenowskie Henryk Gruszka

  - Saracen Elżbieta Pracownia Psychologii Pracy

  - Zespół Poradnii Specjalistycznych 'krasnal' Sp. z o.o.

  - Ekolab Hanna Czekaj

  - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Medyczne "Labomed" mgr Elżbieta Czubak

  - Indywidualna Praktyka Lekarska Janusz Grabowski

  - Laboratorium Mikrobiologiczne" Monika Gajuk

  - Świętokrzystkie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

  - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patomorfologii ALFAMED s.c. Edward Ćwierz, Maciej Ćwierz

  - Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  - Trans-Med Grzegorz Kardaś

  - Sat-Trans Krzysztof Stefański

  - Gabinet Lekarski Leszek Michalec

  - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum Spółka Jawna Marek Maciukajć

  - Gabinet Okulistyczny Grzegorz Nowak

  - Medyczna Firma Handlowo-Usługowa "Astromed" Daria Stanisławek, Jerzy Stanisławek

  - Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Poradnia Neurologiczna Elżbieta Walewska

  - Gabinet laryngologiczny Ewa Mirkiewicz

  - Gabinet Okulistyczny Lekarz Medycyny Jadwiga Mazur Prudła

  - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Laryngologiczny i Audiologiczny Lekarz Medycyny Mirosław Kotowski

  - Okulista s.c. Gabinet okulistyczny. Dyjach, Potocka, Zembala

  - Oraz gabinety specjalistyczne (AOS), w których pacjent zrealizuje usługę medyczną zgodną ze skierowaniem

  Copyright © by www.nzozrodzina.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.